Home/สินค้า

การออกแบบหลายชิ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรายงานต่างๆเช่นการใช้เชื้อเพลิงอุณหภูมิพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ การช่วยเหลือฉุกเฉินกล้อง DVR ออนไลน์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช.ให้สามารถประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมประเภทที่1 และผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

ชุดอุปกรณ์ DVR Online 3G/Offline

กล้อง DVR เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภาพและ เสียง,พิกัดตำแหน่งของรถ ในรูปแบบ Real time สามารถตอบสนองความต้องการให้กับระบบขนส่ง สามารถเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องนาน และยังสามารถเรียกดูภาพและตำแหน่งของ DVR ได้ทันที เปรียบเสมือนว่าคุณนั่งไปกับรถด้วย

สวิทช์ฉุกเฉิน

ใช้สำหรับในการกดขอความช่วยเหลือ เช่น รถถูกปล้น รถเสีย เป็นต้น แจ้งผ่านทาง e-mail / sms กลางคืน

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ

มีใช้สำหรับรถที่มีการขนส่งสินค้า ที่ติดตั้งระบบห้องเย็นในการขนส่งสินค้า

Product_K-track_Smartcard

เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
(Smart Card Reader)

เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ใช้ในการควบคุมได้หลายอย่าง เช่น ควบคุมการใช้รถ หากไม่มีบัตร ก็ไม่สามารถขับรถคันนั้นได้ หรือใช้ ในการ ควบคุมการทำงาน การคิด OT ได้เป็นต้น

Two Way Communication

ระบบสื่อสารสองทาง เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่รถยนต์และเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของรถยนต์ ใช้เพื่อการติดต่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถติดกันได้ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เช่น แบตโทรศัพท์ของผู้ขับขี่หมด โทรศัพท์หาย เป็นต้น ในทางอุปกรณ์GPSจะเป็นการฟังการสนทนาภายในห้องผู้ขับขี่รถยนต์หรือเรียกทั่วไปว่า การดักฟัง

SPEED ALERT

ระบบแจ้งเตือนความเร็ว เป็นอุปกรณ์ใช้แจ้งเตือนคนขับเมื่อขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด

STANDARD DOOR SENSOR

เซ็นเซอร์ประตู อุปกรณ์ตรวจการเปิด-ปิดของประตูรถและสามารถแจ้งเตือนผ่าน อีเมล์และ SMS บนมือถือได้

เครื่องอุปกรณ์สั่งตัดคันเร่งรถยนต์

ตัดคันเร่งไม่ให้รถสามารถเคลื่อนที่ไปที่อื่นได้

เครื่องอ่านใบขับขี่
(Magnetic stripe card reader)

เป็นเครื่องอ่านข้อมูลใบขับขี่ ตามที่กฏหมายกำหนดไว้ เพื่อใช้ตรวจเช็ค ผู้ขับขี่ ว่าเป็นใคร และใช้ตรวจเช็ค ชั่วโมงในการขับขี่รถยนต์