มาเป็นผู้นำด้าน Logistic กับระบบของเรา บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด มีระบบ GPS ที่มีความแม่นยำสูงเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน Logistic อย่างเต็มรูปแบบซึ่งทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการว่าทางบริษัท คราทอสแทรคกิ้ง จำกัด มีบริการที่ดีเยี่ยมและได้มาตรฐาน

การออกแบบหลายชิ้นช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรายงานต่างๆเช่นการใช้เชื้อเพลิงอุณหภูมิพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ การช่วยเหลือฉุกเฉินกล้อง DVR ออนไลน์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามความต้องการ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสทช.ให้สามารถประกอบกิจการด้านโทรคมนาคมประเภทที่1 และผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ GPS สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย

1-NBTC-2
2-DLT-2
3-MCAL-2
4-PTEC-2