Home/ข่าวล่าสุด/ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก

ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบก

บริษัท คราทอส แทร็คกิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมขนส่งทางบกเพื่อใช้ในการติดตั้งรถบรรทุกวัตถุอันตราย รถบรรทุกวัตถุอันตรายทุกคันต้องติดตั้งกล่อง GPS ภายในสินปีนี้