Home/เกี่ยวกับเรา
บริษัท คราทอส แทรคกิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท คราทอส จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2548 เป็นผู้ให้บริการ (GPS Tracking) ระบบติดตามรถยนต์ ด้วยประสบการณ์การให้บริการมานานกว่า 13 ปี เป็นบริษัทระดับชั้นนำในประเทศไทยที่มีทั้งระบบฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบยานพาหนะ รวมถึงระบบซอฟแวร์ (Software) ที่สามารถปรับการใช้ตามความต้องการของแต่ละองค์กรในทุกอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน
ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดจากเรา
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นผู้นำด้านระบบติดตามรถยนต์ (GPS Tracking)
พันธกิจ (Mission)
พัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าให้หลากหลายและมีคุณภาพดี ตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริการที่ดีเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า
เป้าหมายทางธุรกิจ ( Business Target)
ผลิตภัณฑ์ บุคลากร การบริการ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า